Terapeuci i psychologowie

Jesteśmy kameralnym zespołem, zapewniającym profesjonalną i wyjątkową opiekę. Podstawą naszych działań jest zaufanie, autentyczność i szczerość. W trosce o naszych Pacjentów dbamy o najwyższą i wszechstronną jakość usług. Biorąc pod uwagę ciągle zmieniające się potrzeby i wielorakość trudności, jakich doświadczają współcześni ludzie, nieustannie się doskonalimy. Każdy członek zespołu – oprócz obowiązkowego kierunkowego wykształcenia w drugim stopniu (magisterium), doskonali się- kończąc wieloletnie kursy (certyfikowanych szkół psychoterapeutycznych), dodatkowe studia i szkolenia. Uczestniczymy w konferencjach, sympozjach naukowych czy wizytach studyjnych zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju. Dbając o Wasze zdrowie, dopasowujemy metody, techniki i narzędzia do Pacjenta (w nurcie integratywnym) – nie odwrotnie. Wszyscy pracujemy pod stałą superwizją (u certyfikowanych superwizorów m.in. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Nasze doświadczenia pogłębiamy współpracując zarówno z prywatnymi jak i państwowymi ośrodkami NFZ oraz uczelniami.

Pisanie w notatniku

Psychoterapeuci:

Dorota Janułajtys

DOROTA JANUŁAJTYS

doktor nauk społecznych, z dużym doświadczeniem praktycznym w prowadzeniu pracy terapeutycznej z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi powyżej 6 roku życia (z trudnościami w różnych obszarach życia). Pracuje psychoterapeutycznie w nurcie integratywnym i jest praktykiem terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (BSFT). Obecnie jest na czwartym roku atestowanego szkolenia w Szkole Psychoterapii Vis Salutis w Łodzi, która posiada atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest specjalistką w zakresie terapii, socjoterapii, resocjalizacji -pedagogiki specjalnej.

Swoją pracę poddaje regularnej superrewizji prowadzonej przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest autorką wielu programów i projektów związanych z pracą terapeutyczną, profilaktyczną czy resocjalizacyjną w Polsce i za granicą (jako ekspert). Współpracuje z uczelniami w ramach pracy naukowej- jest zwolenniczką ścisłego współdziałania środowisk praktycznych i naukowych w celu niesienia jak najszerszej pomocy osobom potrzebującym wsparcia terapeutycznego.

Ukończyła wiele specjalistycznych kursów doskonalących powiązanych z pracą w grupach ryzyka i w relacjach indywidualnych, między innymi terapię schematów, poznawczo- behawioralną, kursy z zakresu stresu, depresji czy mindfulness. Swoje doświadczenia zbierała pracując w różnych szkołach, ośrodkach pracy z młodzieżą i dorosłymi oraz ostatnio w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Pierwszego Poziomu Referencyjnego.

MELANIA DOMINIAK

Suicydolożka, socjoterapeutka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia pracująca w nurcie integratywnym, kierownik merytoryczny Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży „Obudź Jutro” w Zgierzu oraz terapeutka środowiskowa. Zajmuje się wsparciem terapeutycznym i prowadzeniem pacjentów w kryzysie samobójczym oraz pacjentów opuszczających psychiatryczne oddziały dziecięce i młodzieżowe w modelu środowiskowym opartym na zasadach „dialogu otwartego”. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa w pracy na stanowisku wychowawcy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, gdzie odpowiada za indywidualną pracę z wychowankami oraz organizację współpracy z rodzicami wychowanków.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w oświacie na stanowiskach pedagoga, organizatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wicedyrektora d/s wychowawczych oraz nauczyciela etyki. Od roku jest konsultantką i członkinią zespołu platformy pomocowej dla osób doświadczających kryzysu samobójczego zespołu platformy zwjr.pl, gdzie aktywnie konsultuje rodziców, których dzieci doświadczają kryzysów samobójczych, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz zdobywa nowe kompetencje.

Melania Dominiak

Gabriela Strzelec

GABRIELA STRZELEC

Pracuje w nurcie integratywnym. W 2003r. ukończyła socjologię na Uniwersytecie Łódzkim i od tego czasu zawodowo związana była z instytucjami udzielającymi wsparcia społecznego (zarówno w Polsce jak i zagranicą) – przez wiele lat pracowała z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej (doświadczającymi choroby, przemocy w rodzinie, wykluczenia, współuzależnienia, trudności adaptacyjnych). To doświadczenie doprowadziło ją do zawodu psychoterapeuty. Ukończyła również Studium Pomocy Psychologicznej na University of Ulster (Wielka Brytania), kurs pierwszego stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Ponadto posiada uprawnienia mediatora. Jako psychoterapeutka współpracowała m.in. z Fundacją Wiatrak w Bydgoszczy oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM w Łodzi. Dodatkowo, jako terapeuta systemowy par i rodzin, odbyła staż w Zespole Placówek Specjalistycznych w Gdyni. Obecnie jest na 4 roku atestowanego szkolenia w Szkole Psychoterapii Vis Salutis w Łodzi (jest to całościowe szkolenie posiadające atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) oraz współpracuję z Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży jako psychoterapeuta rodzin. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

NATALIA MUSZYŃSKA

absolwentka psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (specjalność: psychologia kliniczna). Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz socjoterapii. Jest w trakcie 4- letniego całościowego, akredytowanego szkolenia Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Doświadczenie w pracy zdobywała pracując w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach jako psycholog szkolny oraz na oddziale Psychiatrii Młodzieżowej w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Obecnie pracuje również w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej.

Specjalizuje się w pracy z osobami doświadczającymi: zaburzeń lękowych, depresyjnych, kryzysu emocjonalnego, stresu, brakiem wiary we własne możliwości. W swojej pracy zwraca uwagę na budowanie relacji z klientem, opartej na poczuciu bezpieczeństwa, zrozumienia i akceptacji.

Natalia Muszyńska

Małgorzata Andruszkiewicz

LOGOPEDA, TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

MAŁGORZATA ANDRUSZKIEWICZ

logopedka, pedagożka, terapeutka pedagogiczna oraz psycholożka w trakcie kolejnych studiów kwalifikacyjnych. Posiada 18-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi zapewniając im holistyczne podejście oparte na poszukiwaniu źródła nieprawidłowości na wielu płaszczyznach.

Pracuje z osobami doświadczającymi różnorodnych trudności. W zakres działalności specjalistycznej wchodzą, między innymi: konsultacje logopedyczne, diagnoza logopedyczna, terapia wad wymowy, terapia dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, profilaktyka logopedyczna oraz terapia pedagogiczna.

Jest zwolenniczką doskonalenia warsztatu pracy- stąd liczne kursy i konferencje wzbogacające jej umiejętności, kompetencje i wiedzę.

KURSY I SZKOLENIA

ANNA ŚLIPEK

Doświadczony Senior Manager/Coach for Leaders. Posiada 18-letnie doświadczenie zawodowe, m. in. w pracy projektowej, zarzadzaniu strategicznym taktycznym i operacyjnym, prowadzaniu treningów jak również w coachingu. Łączy wiedzę i praktykę z zakresu szczupłego zarządzania, transformacji biznesowych oraz zarządzania zmianą. Specjalizuje się w metodologii szczupłego zarządzania (Lean) i narzędziach SIX SIGMA.

Bardzo ceni pracę z ludźmi, wychodząc z założenia że “jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobić ”(Walt Disney) - to człowiek tworzy przestrzeń i zmianę, której chce być uczestnikiem. Wiedzę empiryczną zdobywała w wielu firmach i korporacjach, m.in. Debets Schalke, Alrec, Budvar., WnD należący do grupy Oknoplast, Infosys , Philips czy Nordea. Jest również doświadczonym Lean Transformation Project managerem, change managerem oraz trenerem narzędzi Lean/ Six Sigma. Niezmiennie poszerza swoje umiejętności, kompetencje i wiedzę uczestnicząc w różnych konferencjach, szkoleniach czy projektach transformacyjnych. Pracuje w środowiskach wielokulturowych i międzynarodowych, co poszerza możliwości poznawania różnych zachowań i zdolność działania w procesie. Ukończyła Politechnikę Łódzką oraz studia podyplomowe MBA i wiele innych kursów doskonalących czy kwalifikacyjnych niezbędnych w prowadzeniu treningów.

SENIOR MANAGER/ TRANSFORMATION AND LEAN-CONTINUOUS IMPROVEMENT CONSULTANT/ CHANGE MANAGER /COACH FOR LEADERS/TRAINER/WORKSHOP FACILITATOR/PROJECT MANAGER

“Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.”
Henry Ford

Anna Ślipek